Kirjavaa työtä kirjastossa, osa 1

Tämä on ensimmäinen osa kirjavaa reportaasia kirjaston kulissien takaisesta elämästä. Kuvin, videoin ja tekstein valotamme tehtäviä, joita kirjastotyöhön sisältyy. Työ on monipuolista, jokaisella kirjastolaisella on omat erikoisalueensa, joita ilman tämä kokonaisuus ei toimisi näin hyvin ja asiakkaita palvellen.

 Osa 1:  Kirjojen tilaaminen kirjastoon: 

Kirjastossamme on osasto nimeltä kokoelmapalvelut, siellä tehdään aikuisten osaston
- aineiston valinta ja hankinta
- saapuvan aineiston käsittely
- aineiston kuvailu ja niteiden hallinta
- aineiston ryhmittely ja esillepano
- varastointi ja poistot

Kokoelmapalveluiden työhuone kirjaston yläkerrassa
Aineiston valinta ja hankinta ovat siis ensimmäiset askeleet aineiston saamisessa kirjaston kokoelmiin. Valintaluetteloita tulee kerran viikossa ympäri vuoden, kokoelmatyön esimies yhdessä toisen kirjastonhoitajan kanssa käy läpi, mitä ja kuinka paljon hankitaan. Asiakkaiden hankintaehdotukset käydään myös läpi. Tilaukset tehdään tietokoneella  yksitellen käsin näpyttelemällä.

Lastenosasto päättää omasta aineistostaan ja musiikkiosasto huolehtii omien aineistojensa valinnasta, hankinnasta ja tilaamisesta. Eli usean henkilön työpanos vaaditaan tässäkin työvaiheessa.

Kokoelmapalveluissa tilausten kanssa työskentelevät Päivi ja Kirsi.

Päivi M: Pääasiallisina vastuualueinani kokoelmatyön esimiehenä on aineiston valinta, hankinta ja aineistotietokannan toimitustyö. Tehtävänäni on myös miettiä kirjaston kokoelmapolitiikkaa ja kokoelman kuntoon ja esillepanoon liittyviä asioita.

Hoidan myös asiakkailta tulevat hankintaehdotukset ja teen aineiston poistopäätöksiä.

Valintaluetteloita tulee kerran viikossa. Käyn ne läpi toisen kirjastonhoitajan kanssa, joka on miettinyt, hankitaanko jokin teos vai ei sekä  montako kappaletta hankitaan.

Kirjaston aineistotietokanta sisältää tiedot kaikista kirjastossa olevista kirjoista, av-aineistosta ym. Ne ovat haettavissa mm. asiasanoilla, joita tietokannan toimitustyössä usein lisätään. Myös sisältöön liittyviä huomautuksia lisätään usein. Pääosin aineistotietueet tulevat ostopalveluna, mutta
kaikkeen aineistoon ei saa valmista dataa, vaan tietue "rakennetaan" kirjastossa alusta asti.

Aineistotietokantaa hyödyntävät asiakkaat netin kautta sekä henkilökunta tiedonhaussa asiakaspalvelussa.Kirsi käy läpi valintaluetteloa
ja näpyttää koneelle aineistotilauksia


Kirsi P: Hoidan aikuisten kirjatilaukset, viikkolistoja tulee joka viikko ja suurimpien kustantajien listoja tulee vähän harvemmin, muutaman kerran vuodessa. Osastosiirrot, jotka ovat yleensä varastosiirtoja (eli kirja siirretään normaalihyllystään varastohyllyyn, silloin pitää muuttaa osasto koneelle ja laittaa uudet tarrat kirjaan) kuuluvat myös toimenkuvaani. Lisäksi myös etsin ja poistan rekisteristä kadonneita kirjoja, ja tarkistan tilaukset, joka on myös aikaa vievää hommaa.

Loput kokoelmapalveluiden henkilökunnasta Eve M.,  Riitta A-L. ja Eija K. esitellään myöhemmin sarjassa.


Nämä kokoelmapalveluissa työskentelevät toki tekevät pääosan työstään tiskissä, eli asiakaspalvelussa, näitä kokoelmapalvelutehtäviä tehdään sen työn ohella ns. sisätöinä. Eli esim. kun tullaan iltavuoroon, on pari tuntia aikaa hyllytellä ja tehdä omia töitä ja sitten loppuvuoro ollaan asiakaspalvelussa - se on kuitenkin se meidän näkyvin tehtävämme.

MR

Kommentit