Teoriaa ja käytäntöäNäin koulutuksen viimeisinä päivinä (30.12.2014) on hyvä muistella menneitä. Muistan kuinka noin kaksi vuotta sitten olin aloittamassa kirjastovirkailijan ammattitutkinnon opiskelua. Ennen opintojen alkamista suunniteltiin, kuinka kaikki tarvittava opittaisiin kirjastotyön ohella. Tästäkin huolimatta olin aluksi varsin pihalla, kuinka kaikki tulisi loppujen lopuksi tehdä. Onneksi kuitenkin olin jo aikaisemmin tehnyt osa-aikaisuuksia kirjastossa, joten ainakin perusasiat kirjastotyöstä olivat hallussa.

Koulutuksen kulku toteutui siten, että kuukaudessa oli kolme koulupäivää, ainakin viikko meni aikaa etätöiden tekemiseen ja loput päivät olivat työssä oppimista. Tämä järjestely sopi itselleni todella hyvin, koska se oli hyvin käytännönläheistä ja itsenäistä työskentelyä oli sopivasti.

Koulutus jakautui kahteen osaan, joista ensimmäinen osa syvensi asiakaspalvelutyötä ja kirjaston perustoimintoja, toisessa osassa syvennyttiin enemmän kirjaston luettelointiin ja asiakkuuksiin. Kummankin osan lopussa oli kolmikantakeskustelu, johon kokosin kyseisen osan aikana suorittamiani tehtäviä ja näyttöjä. Kolmikantakeskustelunkin aikana pystyi osoittamaan osaamistaan näyttöjen muodossa. Tällä tavalla saatiin selvitettyä, mitä olin oppinut ja miten olin suoriutunut vaadituista oppimistavoitteista. Kolmikantakeskustelun päätteeksi kolme arvioijaa keskustelivat keskenään tehtävistäni ja näytöistäni ja antoivat minulle palautetta sekä myös tiedon siitä, läpäisikö tutkinnon osan vai en.

Omasta mielestäni koulutuksen parasta antia oli se, miten teoria ja käytäntö nivoutuivat yhteen. Tällä tavalla oppi paljon asioita, joita ei koulussa edes opeteta. Vaikka koulussa oli joitakin ryhmätehtäviä, niin se ei kuitenkaan vastaa samaa kanssakäymistä, mitä työpaikalla tulee vastaan. Järvenpään kirjasto oli myös hyvä paikka suorittaa opintoja, koska täällä pääsi tekemään hyvin monipuolisesti erilaisia töitä. Myös kirjaston loistava ja avulias henkilökunta auttoi aina, kun tarvitsin apua jossain asiassa. Aivan valtava kiitos heille ja tietenkin kaikille asiakkaille, joita on näiden kahden vuoden aikana ollut ilo palvella. Tässä työssä törmää mitä mielenkiintoisimpiin ja ihmeellisimpiin tilanteisiin ja ihmisiin. Osa itseäni jää aina kaipaamaan tätä kirjastoa.

Ari-Pekka Markkanen

tuore kirjastovirkailija

Kommentit