Kirjasto-suomi sanakirja

Asiakaspalvelussa huomaa, että kirjastohenkilökunnan käyttämät sanat eivät aina avaudu asiakkaille. Siksipä ajattelimme kerätä tähän kirjastosanoja ja niiden selityksiä helpottamaan yhteisymmärrystä ja asiointia molemmin puolin.

Aineistotietokanta - Kirjaston tietokoneilla oleva hakemisto, jossa on kaikki kirjastossa oleva materiaali. Hakemistoa voi selata aineiston nimen, tekijän tai muiden hakukriteerien mukaan. 

Asiakastunnus - kirjastokortissa oleva numerosarja, heti viivakoodin alapuolella. Numerosarja on jokaisessa kortissa yksilöllinen. Numeron avulla asiakkaat erottaa toisistaan. Jos asiakas haluaa kirjautua kirjaston asiakastietokoneille tai mennä verkkokirjastossa omiin tietoihinsa, asiakastunnuksen lisäksi tarvitaan henkilökohtainen tunnusluku. Sen saa henkilöllisyytensä todistamalla kirjaston asiakaspalvelusta.

Asiasanat -  valikoituja sanoja, joiden avulla kuvaillaan kirjojen, elokuvien, äänikirjojen ja muun aineiston sisältöä. Asiasanojen avulla löydämme asiakkaan etsimää aineistoa.

Eräpäivä - lainan viimeinen palautuspäivää. Lainan voi palauttaa milloin tahansa ennen eräpäivää. Eräpäivän jälkeen palautetusta lainoista peritään myöhästymismaksu.

Hankintaehdotus - jos kirjaston kokoelmista ei löydy etsimääsi kirjaa, levyä tai muuta materiaalia, voi kirjastolle tehdä hankintaehdotuksen. Kaikki hankintaehdotukset huomioidaan, mutta kaikkia toivomuksia emme valitettavasti pysty täyttämään. Hankintapäätös riippuu materiaalin hinnasta ja saatavuudesta. Vanhempaa materiaalia ei välttämättä ole saatavilla mistään. (Katso myös kaukolaina!)

Hyllytys - henkilökunta hyllyttää eli laittaa hyllyihin paikoilleen kaiken materiaalin, jonka asiakkaat ovat palauttaneet. Aineisto hyllytetään, että se löytyisi helposti. Henkilökunta hyllyttää pitkin päivää muiden työtehtävien ohessa. Palautettua aineistoa voi silmäillä palautushyllyistä, joissa aineisto odottaa hyllyttämistä


Kirjoja hyllyissään

Itsepalveluaika - itsepalveluaika on ma-pe klo 9-11.00. Itsepalveluaika tarkoittaa, että käytössä on rajoitettu palveluvalikoima. Kirjastosalissa päivystää vain yksi työntekijä ja itsepalveluaika on tarkoitettu asiakkaiden itsenäiseen kirjastonkäyttöön. Jos tarvitset henkilökunnan apua, kannattaa ajoittaa kirjastonkäyntinsä palveluaikoihin. Kesäaikana itsepalveluaika voi olla eri kuin talviaikana. 

Kaukolaina -  laina jonkin muun kuin Kirkes-kirjaston kokoelmasta. Kaukolainaksi voidaan tilata kirjoja, levyjä, nuotteja, elokuvia ja mikrofilmejä koko Suomen kaikista kirjastoista ja jopa ulkomailta asti. Kaukolainat ovat maksullisia.

Kaukolainapyyntö - hakemus, jonka asiakas voi täyttää halutessaan lainaan aineistoa, jota ei löydy Kirkes-kirjastoista. Hakemuksen voi täyttää joko paperilla kirjastossa tai nettilomakkeella.

Kaukopalvelu - Kaukopalvelu on kirjastojen välistä lainaustoimintaa. Voit hyödyntää koko maan kirjastoverkkoa oman kirjastosi kautta. Kaukopalvelua hoitaa henkilökunta, joka on hyvin perehtyneet kaukopalveluun ja muiden kirjastojen kokoelmiin.

Kierrätyshylly - kirjojen kierrätyshyllyyn asiakkaat voivat tuoda kotoaan itselle tarpeettomia kirjoja. Hyllystä voi kuka tahansa ottaa itselleen luettavaa. Kierrätyshyllyyn toivomme erityisesti ajankohtaisia kirjoja, joista voi kuvitella muidenkin ihmisten kiinnostuvan. Kierrätyshylly ei siis ole kirjojen kaatopaikka! Joskus kirjasto saattaa löytää kierrätyshyllystä kirjoja, jotka päätyvät kirjaston omiin kokoelmiin. Hylly sijaitsee eteisaulassa, naulakkojen vieressä.

Kirjastoaineisto -  kaikki se materiaali, jota kirjastossa on asiakkaan lainattavissa ja käytettävissä, esimerkiksi...


 • kirjoja
 • lehtiä
 • cd-äänilevyjä
 • kielikursseja
 • tietokoneita
 • DVD-levyjä
 • videoita
 • äänikirjoja
 • e-kirjoja
 • energia- ja pintalämpömittareita
 • liikuntavälineitä
 • lautapelejä
 • kotiseutua käsittelevää kirjallisuutta ja musiikkia 


Cd-koteloita musiikkiosastolla


Kirkes -  Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastot muodostavat Keski-Uudenmaan kirjastoverkon eli Kirkes-kimpan, jolla on yhteensä yhdeksän toimipistettä. Lisäksi Tuusulassa ja Mäntsälässä kiertävät kirjastoautot. Asiakkaat voivat käyttää kaikkien kirjastojen palveluita samalla kirjastokortilla.

Kopiokortti (sama kuin tulostuskortti) - jos haluat ottaa kopioita kirjastossa, tarvitset kopiokortin. Samalla kortilla voit myös tulostaa tietokoneelta. Sekä kopioiminen että tulostaminen tapahtuu monitoimikoneella, joka on aikuistenosaston nettikoneiden lähellä. Kopiokortteja myydään aikuisten lainaustiskillä. Kopiokortteja on eri kokoisia ja -hintaisia (5 kpl, 10 kpl, 30 kpl ja 50 kpl).


Kirjastohiiret kortteineen
Lahjoitus - asiakkaat voivat lahjoittaa kirjastolle omia hyväkuntoisia kirjojaan. Kirjaston henkilökunta tarkistaa, onko kirjoille tarvetta kirjaston kokoelmassa. Jos kirjat otetaan kokoelmaan, ne luetteloidaan ennen kuin ne tulevat lainattavaksi. Jos lahjoitettuja kirjoja ei jostain syystä tarvitakaan, ne viedään kierrätyshyllyyn asiakkaiden saataville.

Lainaus -   kirjaston kirjoja voi lainata kotiin. Lainaaminen tarkoittaa sitä, että joko automaatilla tai kirjaston palvelupisteessä luetaan ensin sinun kirjastokorttisi ja automaatilla syötät tunnuslukusi ja sitten luetaan viivakoodit aineistosta, jonka haluat lainata. Aineiston tiedot siirtyvät lainatessa sinun tilillesi kirjastojärjestelmässä. Lopuksi sinulle tulostetaan lainakuitti, josta näet palautuspäivän. Kun palautat aineiston, sen tiedot poistuvat tililtäsi kirjastojärjestelmässä. 

Laina-ajat
 • 4 viikkoa: kirjat, äänikirjat ja nuotit
 • 2 viikkoa: uutuuskirjat, lehdet, lautapelit, konsolipelit, CD-äänilevyt ja CD-ROM-levyt
 • 1 viikko: videot, dvd:t, pikalainakirjat
Lainauskielto/käyttökielto - Asiakkaan lainausoikeus keskeytyy eli hän joutuu lainauskieltoon/käyttökieltoon 2. muistuksen yhteydessä tai kun maksamattomia maksuja on 20,00 € tai enemmän. Lainauskielto on voimassa, kunnes lainat on palautettu tai korvattu ja maksut on hoidettu. Lainauskielto koskee Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Mäntsälän kirjastoja. Mistään peruuttamattomasta tai kuolemanvakavasta asiasta ei siis ole kyse.Palvelutiski
Laskutettu nide - nide, jota on pidetty lainassa 7 viikkoa yli eräpäivän. Materiaalista lähtee ensimmäinen muistutus asiakkaalle kahden viikon kuluttua eräpäivästä ja toinen muistutus neljän viikon kuluttua eräpäivästä. Lopulta aineistosta lähetetään lasku. Laskua ei tarvitse maksaa, jos palauttaa kirjat kirjastoon ja maksaa myöhästymismaksut. Otammekin mieluummin vastaan kirjat kuin rahaa. Jos laskua ei maksa eräpäivään mennessä tai palauta kirjoja kirjastoon, lasku siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi. Jokaisesta kirjaston lähettämästä muistutuksesta peritään yhden euron maksu. 

Liikuntavälineet - kirjastolla on asiakkaiden lainattavissa jonkin verran erilaisia liikuntavälineitä. Niiden laina-aika on kaksi viikkoa. Hankinnasta ja huollosta vastaa kaupungin liikuntapalvelut. Liikuntavälineet sijaitsevat käytävällä, joka on lasten- ja aikuistenosaston välissä, suunnilleen keskellä kirjastoa. 
Lainattavia liikuntavälineitä
Luettelointi - kirjastotyötä, jota asiakkaat harvemmin näkevät. Nykyisin käytetään mieluummin termiä kuvailu tai sisällönkuvailu. Esimerkiksi asiasanojen lisääminen kirjan tietoihin on luettelointia. Luetteloinnin tarkoitus on tallentaa ja järjestää aineistoihin liittyvät tiedot niin, että kirjaston asiakkaat ja henkilökunta löytävät aineiston helposti tietokoneelta ja hyllystä. Luettelointi tehdään kuvailusääntöjen ja formaattien mukaisesti, jolloin kirjastojen tietokantoihin tallennetut tiedot olisivat keskenään yhdenmukaisia. Tiedon on oltava riittävän jäsenneltyä koneellista käsittelyä varten.

Luokka - kirjan sijainti kirjastossa. Kaikki aineisto on sisältönsä mukaan jaettu luokkiin YKL:n (yleisten kirjastojen luokitysjärjestelmän) mukaisesti. Esimerkiksi matkakirjat ja historiasta kertovat kirjat löytyvät omista paikoistaan. Näin kirjat on helpompi löytää ja laittaa paikoilleen. Kirjat on laitettu hyllyihin siten, että luokat ovat omina kokonaisuuksinaan ja luokkien sisällä kirjat ovat yleensä tekijän mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Esim. suomenkielinen kaunokirjallisuus on luokka 84.2 ja kaikki siihen luokkaan kuuluvat kirjat ovat aakkosjärjestyksessä omissa hyllyissään.

Muistutus - myöhässä olevista kirjoista lähetetään muistutus eli karhukirje. Ensimmäinen muistutus lähetetään, kun eräpäivästä on kaksi viikkoa ja toinen kun eräpäivästä on neljä viikkoa. Jos aineistoa ei palauteta, asiakkaalle lähetetään lasku 7 viikkoa eräpäivän jälkeen. Varatusta aineistosta ja pikalainakirjoista lähetetään muistutus heti eräpäivän jälkeen. Kukin muistutus maksaa asiakkaalle 1€ / kpl. Muistutusmaksun lisäksi myöhässä olevasta materiaalista voi joutua maksamaan myöhästymismaksu. 

Myöhästymismaksu - jos kirjat palautetaan kirjastoon myöhässä, eli eräpäivän jälkeen, niistä pitää maksaa myöhästymismaksu. Maksut kannattaa tarkastaa kirjaston kotisivuilta, http://www.jarvenpaa.fi/kirjasto

Palvelutiski - paikka, jossa asiakkaat voivat kysyä neuvoa kirjastoasioissa. Neuvonta- ja tietopalvelu etsii vastauksia yksittäisiin kysymyksiin sekä tekee maksuttomia tiedonhakuja kirja- ja artikkelitietokannoista. Mikäli tarvitset tietystä aiheesta laajempaa tiedonhakua esim. päättötyötä, tutkielmaa tai esitelmää varten, voit tehdä tiedonhakupyynnön. Kirjastonhoitajalta voit kysyä myös luku- ja kuunteluvinkkejä. Palvelutiskissä voi tehdä myös varauksia aineistosta. Palvelutiskissä hoidetaan myös kaikenlaisia kirjastoasioita: myöhästymismaksujen maksamista, materiaalin laskutusta, laskutettujen materiaalien käsittelyä, osotteenmuutoksia ja paljon muuta. Tällä tiskillä voit myös lainata ja palauttaa jos jostain syystä et halua käyttää automaatteja.


Neuvontatiski
Nimeke - Kirjan (cd:n, dvd:n jne.) nimi, otsikko jolla kirja on luetteloitu ja jolla se löytyy etsittäessä. Esimerkiksi Sinuhe egyptiläinen on nimeke. Yhdestä nimekkeestä voi olla monia niteitä - kts. seuraava.

Nide - Yksittäinen kappale tiettyä nimekettä, eli yksittäinen kirja tai muu materiaali. Sinuhe egyptiläistä voi olla kirjastossa useita niteitä.

Nidetunnus - kirjan oma "henkilötunnus" eli viivakoodi kirjan takakannessa. Nidetunnuksen avulla kirjat erotetaan toisistaan kirjastojärjestelmässä. 

Nopeakierto - uutuuskirjat, joiden laina-aika on vain kaksi viikkoa neljän viikon sijaan. Uutuuskirjat kiertävät näin nopeammin asiakkaalta toiselle ja useampi asiakas pääsee nopeasti lukemaan uutuudet. Kirjat ovat "uusia" ensimmäiset kuusi kuukautta siitä, kun ne tulevat lainattaviksi. Lyhyempi laina-aika käy ilmi eräpäiväkuitista.

Palautus - lainattu materiaali palautetaan automaattiin ja se poistuu asiakkaan tililtä kirjastojärjestelmässä. Palautetun aineiston kohdalla verkkokirjastossa lukee hyllyssä.

Palautushylly - hylly, johon palautetut kirjat laitetaan ennen kuin ne hyllytetään omille paikoilleen. Palautushyllyssä kirjat eivät ole aakkosjärjestyksessä. Kirjat on kuitenkin eroteltu aiheen mukaan. Palautushyllyä tarvitaan, koska henkilökunnalla ei ole aikaa viedä kaikkia satoja palautuksia heti omille paikoilleen hyllyyn. Hyllyttäminen on aikaavievää ja tarkkaa hommaa. 


Kirjastonäkymä
 Palautuluukku - kirjaston takapihalla oleva luukku, jonne voi palauttaa kirjoja kirjaston ollessa kiinni. Palautusluukku on kiinni kirjaston ollessa auki ja joskus pitkinä pyhinä, esim. uuden vuoden aikaan. Henkilökunta käsittelee eli palauttaa kirjat vasta, kun kirjasto on seuraavan kerran auki. Esimerkiksi jos palauttaa kirjoja luukkuun lauantai-iltana, kirjat käsitellään vasta maanantaiaamuna. Kirjoista voi siis mennä myöhästymismaksua, mikäli ne palauttaa luukkuun viimeisenä palautuspäivänä.

Pikalaina / Vip-laina - tarkoittaa erikoislyhyttä laina-aikaa. Pikalainat saavat olla lainassa vain 7 päivää. Pikalainoja ei voi uusia puhelimitse eikä netissä eikä niistä voi tehdä varauksia. Pikalainojen myöhästymismaksu on 50 senttiä vuorokaudelta. Pikalainoilla kirjasto haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden lukea uusimpia kirjoja myös ilman kuukausien jonotusaikaa. Pikalainahyllystä saatat siis kirjastokäynnilläsi tehdä ilahduttavia löytöjä!


VIP-lainoja ja DVD:itä

Poisto /poistettu kirja - kirjoja korjataan mahdollisuuksien mukaan, mutta vanhoja ja huonokuntoisia kirjoja menee paljon myös poistoon. Poisto tarkoittaa, että kirja poistetaan kirjaston aineistotietokannasta eikä sitä voii enää lainata. Kirja voidaan joko laittaa myyntiin asiakkaille tai jos se on todella huonokuntoinen, se revitään ja paperi kierrätetään.


Ratamolaina - Kirkes-kirjastojen asiakkaat voivat tilata Ratamo-lainoja. Ratamo-lainat toimitetaan Ratamo-kirjastoista (Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi ja Nurmijärvi). Ratamolainoista peritään erillinen maksu.

Seutuvaraus - Keravalta varattava aineisto. Seutuvaraus maksaa 1,50€ / varaus. 

Signum - pieni osoitetarra, joka on jokaisen kirjan niskassa. Signumista käy ilmi kirjan paikka kirjastossa. Ylimmäisenä lukee osasto, esimerkiksi JN tai JA tai JM tai JV. J-kirjain tarkoittaa Järvenpään kirjastoa, muut kirjaimet osastojen nimiä (vaikkapa Nuoret tai Musiikki). Seuraavalla rivillä on luokka eli hyllypaikka, ja alimmalla rivillä on kolme ensimmäistä kirjainta pääsanasta. Kirjat aakkostetaan pääsanan mukaan. Yleensä pääsana on kirjan kirjoittajan sukunimi, jonka kolmea ensimmäistä kirjainta käytetään aakkostamiseen.. 

Sisätyö - ne työt, joita ei tehdä asiakaspalvelussa. Näitä töitä on paljon! Kirjat pitää tilata, vastaanottaa, purkaa pahvilaatikoistaan, luetteloida, tarroittaa, muovittaa ja niihin kannattaa myös tutustua. Kirjoja pitää korjata, poistaa, varastoida ja muutenkin kokoelmaa ja hyllyjä pitää koko ajan huoltaa ja pitää ajan tasalla. Kirjastossa järjestetään tapahtumia, otetaan vastaan koulu- ja päiväkotiryhmiä, tehdään tietojärjestelmätöitä ja markkinointiviestintää. Taustalla on hurjasti töitä, jotka eivät näy asiakkaan silmiin. Siksi kirjastoon tullaan töihin aamulla jo varhain.

Tarra (nidetarra, infotarra, selkätarra) - kirjoihinsa laitettu tarra, josta selviää mm. minkä kirjaston kirja on kyseessä sekä kirjan tekijä, nimi, luokka ja nidenumero. Nidetarra on lisätietotarra kirjaston henkilökunnalle.

Tiski - palvelutiski. Sana tiski on vain vakiintunut käyttöön, vaikka sillä ei tiskaamisen kanssa ole mitään tekemistä. Palvelutiskissä voit hoitaa mitä tahansa kirjastoasioita. 

Tulostuskortti (sama kuin kopiokortti) jos haluat tulostaa tietokoneelta kirjastossa, tarvitset kopiokortin. Samalla kortilla voit ottaa kopioita. Sekä kopioiminen että tulostaminen tapahtuvat samalla monitoimikoneella, joka on aikuistenosaston nettikoneiden lähellä. Kopiokortteja on on eri kokoisia ja -hintaisia (5 kpl, 10 kpl; 30 kpl ja 50 kpl).


Tunnusluku - eli pinkoodi eli nelinumeroinen henkilökohtainen numero jota tarvitset lainatessasi ja kirjautuessasi omiin tietoihisi verkkokirjastossa. Myös kirjaston nettikoneille kirjautuessasi tarvitset tätä samaa tunnusta kirjastokortin asiakasnumeron lisäksi. Jos sinulla ei ole tunnusta, saat sen miltä tahansa tiskiltä näyttämässä kuvallista henkilöllisyystodistusta. 

Tutkijanhuoneet - pieniä rauhallisia tiloja käsikirjaston kupeessa. Tutkijanhuoneita voi vuokrata enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kun haluaa rauhallisen tilan, jossa kirjoittaa ja tehdä tutkimusta. Kirjastossa on kaksi tutkijanhuonetta.

Uusia laina / lainan uusiminen - lainan voi uusia, jos siitä ei ole varausta toiselle henkilölle. Lainat voi uusia joko soittamalla kirjastoon (ota kirjastokortti esiin ennen puhelua) tai verkkokirjastossa. Verkkokirjastossa uusimiseen tarvitaan kirjastokortin numero ja tunnusluku. Tunnusluvun saa kirjaston asiakaspalvelusta henkilöllisyytensä todistamalla.

Uutuuskirja - kirjastoon saapuessaan kirja on "uusi" seuraavat kuusi kuukautta. Tänä aikana sen laina-aika on tavallista lyhyempi eli 2 viikkoa. Tällä pyritään siihen, että uusi materiaali liikkuisi nopeammin asiakkaalta toiselle ja näin mahdollisimman moni saisi luettua uusia kirjoja. Lyhyempi laina-aika käy ilmi eräpäiväkuitista, joka tulostuu lainauksen yhteydessä. 

Varasto - sijaitsee kirjaston kellarissa. Liikuteltavissa hyllyissä on kirjoja, jotka on katsottu aiheelliseksi varastoida.Varastokokoelma sisältää kirjoja,  joita ei kannata säilyttää yläkerrassa mutta joista ei vielä kannata luopuakaan. Kirjoja voi lainata varastostakin: pyydä henkilökuntaa hakemaan kirja varastosta lainaamista varten. 

Varattu nide - tarkoittaa kirjaa, levyä yms. josta joku asiakas on tehnyt varauksen.

Varaus - jos haluttua materiaalia ei löydy hyllystä, siitä voi tehdä varauksen. Varaaminen tarkoittaa, että kun kirja palautuu, järjestelmä ottaa sen sivuun varaajaa varten. Kirjan väliin tulostetaan lappu, josta näkee kenelle kirja on varattu. Varattu kirja odottaa varaushyllyssä noutajaansa.

Varaajalle lähtee ilmoitus varaajalle sähköpostiin, tekstiviestinä tai kirjeenä. Asiakas voi itse noutaa varauksensa varaushyllyistä. Varausilmoituksen mukana tulee henkilökohtainen varausnumero, jonka mukaan varaukset on laitettu hyllyyn numerojärjestykseen. Varausnumero on aina sama, joten sen voi tallentaa vaikka puhelimeensa.

Varauksia voi noutaa myös itsepalveluaikana. Mahdollinen varausmaksu kirjautuu automaattisesti asiakastietoihisi. Maksut voi maksaa kirjaston palveluaikoina; itsepalveluaikana kassapalvelut eivät ole käytössä.

Varaukset voi lainata lainausautomaatilla. Et kuitenkaan voi lainata lainausautomaatilla omalle kortillesi toiselle henkilölle varattua aineistoa.

Varausnumero - Varausten noutamiseen tarvitaan numerotunnus. Tunnus on saapumisilmoituksessa jonka saat, kun kirjasto ilmoittaa sinulle varauksen saapumisesta. Jos et muista tunnustasi, voit pyytää sen henkilökunnalta.

Velkasaldo - maksuista kertynyt summaa, joka näkyy asiakkaan tiedoissa. Tästä tiedosta ei lähde asiakkaalle ilmoitusta, vaan sen näkee verkkokirjastossa omista tiedoistaan ja eräpäiväkuitista, kun lainaa. Myös henkilökunta saattaa huomauttaa kortilla olevista maksuista asiakkaan lainatessa tai palauttaessa materiaalia henkilökunnalle. Maksut voi maksaa kirjaston palvelupisteessä tai verkkokirjastossa. 

Verkkokirjasto - aineistotietokanta, josta löytyy kaikki Kirkes-kirjastoissa oleva materiaali. Verkkokirjastossa voi selata aineistoa, tehdä varauksia, uusia lainoja ja maksaa maksuja. Verkkokirjastossa omia voit myös muuttaa omia tietojasi. Omia tietoja muuttaaksesi ja varauksia tehdäksesi tarvitset kirjastokortissa olevan asiakasnumeron ja tunnusluvun, joilla voit tunnistautua sisään järjestelmään. Tunnusluvun saat kirjaston palvelupisteestä (ota henkilöllisyystodistus mukaan). 

Viivakoodi - kirjaston materiaalissa oleva tarra, joka kertoo sen nidetunnuksen. Viivakoodi kertoo siis, mistä niteestä on kyse. Tätä tietoa tarvitaan esimerkiksi silloin, jos asiakas on kadottanut kirjan ja sitä etsitään kirjastosta.

Yllätyskassi - kassi johon on koottu materiaalia jostakin tietystä aiheesta. Kassissa voi olla vaikkapa kirjoja ja cd-levy tai äänikirja. Kassit on koottu helpottamaan lukemisen löytämistä. Aiheita on erilaisia: naisen elämää, elämää ulkomailla, historiaa, runoutta, romantiikka, jännitystä.... Musiikkosastolla on omia yllätyskasseja. Aihe-ehdotuksia otetaan ilolla vastaan. Yllätyskasseja
Tässä siis vähän avattuna kirjastosanastoa. Myös kirjaston nettisivuilta saattaa löytyä vastauksia moneen kysymykseen.

MR
Kommentit