Kirjavaa työtä kirjastossa, osa 7

Osa 7 - Musiikkiosasto

Järvenpään kirjastossa on erinomainen ja valikoimaltaan kattava musiikkiosasto, jossa on myös erittäin osaava ja mukava henkilökunta. Musiikkiosastolla on töissä 3,5 henkilöä ja he hoitavat kaiken musiikkiaineistoon liittyvän: hankinnan, luetteloinnin eli sisällön kuvailun (mikä mahdollistaa sen että musiikkia voi hakea myöskin kappaleiden nimillä, kun ne kaikki on käsin syötetty rekisteriin), materiaalin lainattavaksi valmistelun, osaston järjestyksestä huolehtimisen, aineiston poiston ja kaiken muun musiikkikirjastotyöhön liittyvän.
Musiikkiosaston osaava henkilökunta

Kyltti johdattaa musiikkiosastolle

Musiikkiosastoltamme löytyy mm. kattava valikoima jazz- ja bluesmusiikkia cd-levyinä ja nuotteina, koska Järvenpää on Puistobluesin kotikaupunki. Kun Puistobluesin esiintyjät on tiedossa voi meidän musiikkiosastoltamme tulla etsimään musiikkia, jolla pääsee jo valmiiksi oikeisiin fiiliksiin.Jazz- ja blueslevyt ovat omassa huoneessaan musiikkiosastolla. Samassa huoneessa on myös kattava valikoima musiikkilehtiä!
Musiikkiosaston vastaava kirjastonhoitaja on Timo. Hän palvelee asiakkaita tiskissä eli asiakaspalvelussa, jossa hän päivystysvuorollaan hoitaa neuvonta- ja tietopalvelua ja lainaus- ja palautuspalvelua. Osaston johtajana hän myös hoitaa henkilöstöhallinnolliset tehtävät, rekrytoinnin, suhdetoimintatehtävät,harjoittelijoiden ja opiskelijoiden ohjaamisen. Kirjastoaineistomäärärahan käyttö ja valvonta musiikkiaineiston osalta. Hän myös osallistuu kirjaston johtotiimiin ja muihin kirjaston työryhmiin, hoitaa erityistilastojen keruun, yksikön toiminnasta raportoinnin ja osallistuu aineistonäyttelyjen järjestämiseen. Lisäksi on vielä musiikkiosaston toimintaedellytyksistä ja toiminnan suunnittelusta huolehtiminen.

Muita tehtäviä Timolla vielä on musiikkikirjastoaineiston valinta, hankinta, luettelointi ja muu kirjastokokoelman hallintatyö. Musiikkiäänitteisiin, nuotteihin, alan kirjallisuuteen ja lehtiin tutustuminen, tiedotus eri välineillä kuten nettisivujen ylläpito ja blogipäivitykset. Hän osallistuu myös yleisötilaisuuksien järjestämisiin, yhteistyöprojekteihin eri tahojen kanssa (esim. Järvenpään Opisto, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto, koulut), musiikkiosaston esittelyyn ja musiikkivinkkaukseen ryhmille, kirjastonkäytön opetukseen musiikkiaineistojen osalta ja näiden esittelyjen valmisteluun. Kirjaston AV- ja äänentoistolaitteiden kunnosta ja hankinnoista vastaaminen, käyttöohjeiden laadinta ja henkilökunnan koulutus laitteiden käyttöön, alan laitetekniikkaan perehtyminen ja muu pyydetty apu kirjaston teknisten apuvälineiden käytössä ja ylläpidossa kuuluu myös Timolle.


Uutta musiikkia odottamassa käsittelyä musan takahuoneessa
Musiikkiosaston kirjastonhoitajan Riston tehtäviä on asiakaspalvelu: lainaus, palautus, lainojen uusinta, varausten nouto, kirjastokorttien teko ja poistettujen myynti.  Neuvonta, tiedonhaku (erityisesti musiikista), puhelimeen vastaaminen, varausten teko, varastokirjojen ja -levyjen haku. Laiteopastus (nettikoneet, hakukoneet, kirjautuminen, tulostaminen, kopioiminen, skannaaminen), kopiokorttien myynti, ajanvarausten teko ja kuulokkeiden lainaaminen.  Päivittäin myös osastosta huolehtiminen eli  palautettujen hyllyttäminen ja hyllyjen järjestäminen, varastoitavien ja poistettavien tutkiminen. Varattujen keräily hyllystä ja lajittelu noutopaikkoihin. Musiikkiaineistonäyttelyiden kokoaminen, musiikkilahjoitusten läpikäyminen, hankittavien aineistojen valitseminen ja tarvittaessa Miian tuuraaminen tilausten tekemisessä. Saapuvien musiikkiaineistojen vastaanotto, luettelointi ja sisällönkuvailu. Musiikkiuutuuksien vieminen nettisivuille (kerran kuussa), muusikkotapaamisten ja yhteislaulutilaisuuksien käytännön järjestelyihin osallistuminen, tarvittaessa Timon tuuraaminen lukio- ja yläkouluryhmien kirjastokäyntien vetämisessä,  koko kirjaston nettisivujen päivittäminen tarvittaessa (tapahtumatiedotteet, aukioloaikamuutokset), blogin kirjoittamiseen osallistuminen ja yllätyskassien kokoamiseen osallistuminen. Eli aika monipuolista hommaa myös Ristolla.


Tunnelmakuvia musiikkiosastolta
Kirjastovirkailijat Raili ja Miia tekevät samoja hommia kuin Timo ja Risto mutta heidän työtehtävänsä painottuvat kullakin hieman erilailla.

Miian sanoin: Toimin musiikkiosastolla kirjastovirkailijana ja toimenkuvani on monipuolinen. Olen asiakaspalvelussa musiikkiosastolla, ja samalla tiskillä hoidetaan sekä musiikkiaineiston lainaus ja palautus sekä tietopalvelu. Asiakaspalvelun lomassa myös hyllytän aineistoa ja käyn läpi omaa vastuualuettani, johon kuuluu mm. pop- ja rockmusiikki. Asiakaspalvelun lisäksi osallistun musiikkiaineiston valintaan yhdessä osaston muiden työntekijöiden kanssa ja hoidan aineiston tilaamiseen liittyvät työt. Musiikkiosastolle saapuu uutuusaineistoa suurimmilta toimittajilta aina tiistaisin ja hoidan aineiston vastaanottamisen. Jokainen saapunut CD-levy, nuotti, kirja tai muu aineisto viedään yksitellen rekisteriin ja samalla tarkistetaan, onko aineistosta varauksia. Varatun aineiston väliin laitetaan lappu, jotta ne erottuvat muista, ja nämä aineistot yritetään käsitellä ensin jotta ne saadaan mahdollisimman nopeasti lainauskuntoon.
Kirjaston ostamiin palveluihin kuuluvat valmiit luettelointitietueet, jotta jokaista aineistoa ei tarvitse luetteloida alusta asti, mikä veisi paljon aikaa.  Töihini kuuluu myös näiden luettelointitietueiden yhdistäminen hankintavaiheessa tehtyihin minitietueisiin. Jokainen tietue täytyy myös tarkistaa ja lisätä jonkin verran kirjastokohtaisia tietoja, jotka eivät automaattisesti siirry. Luetteloinnin jälkeen tulostan nidetarrat ja muovitan aineiston, jonka jälkeen ne ovatkin lainauskunnossa.

Näiden päivittäisten töiden lisäksi teen mm. aina silloin tällöin musiikkiosastolle erilaisia aineistonäyttelyitä, joihin kokoan aineiston ja suunnittelen julisteen. Osallistun myös musiikkiosaston tapahtumien järjestämiseen ja teen myös niihin usein julisteet ja hoidan muita markkinointiin liittyviä asioita, kuten mainostekstien kirjoittamista.

Kirjastovirkailija Raili taas kertoo seuraavaa: Suurin osa työajastani menee asiakaspalveluun. Aamulla on aamutyöt. Sisätöihini kuuluu mm. uuden materiaalin fyysinen kuntoonlaittaminen, musiikkiosaston tarvikkeiden tilaus, musiikkiosaston lehdistä huolehtiminen, luetteloiden teko ja ajantasalla pitäminen, gospel ym. uskonnollisen musiikin ja kansanmusiikin hankinta jne...

Laajaa cd-levyvalikoimaa
 Musiikkiosastolta löytyy musiikkia erilaisiin tarpeisiin ja tunnelmiin niin kansanmusiikkia kuin kuuminta uutta poppia ja rockiakin, hengellistä musiikkia ja heviä, ambientia ja aarioita. Mitä sinä mieluiten kuuntelet?

Tiesitkö muuten että cd-levyltä kuunneltava musiikki on paljon laadukkaampaa kuin esim. mp3 musiikki? Jos kuuntelee vaikka kuulokkeilla niin eron todellakin huomaa, lainaa vaikka levy ja kokeile!

MR
Kommentit