Kirjasto - suomi -sanakirja

Kirjaston henkilökunnan käyttämät ammattitermit eivät aina avaudu asiakkaille. Siksipä ajattelimme kerätä tähän yleisimpiä sanoja ja niiden selityksiä helpottamaan asiointia.

Aineistotietokanta - hakemisto, jossa on kaikki kirjastossa oleva materiaali ja aineisto. Tietokantaa voi selata esimerkiksi aineiston nimen, tekijän tai muiden hakukriteerien mukaan. Meillä Kirkes-kirjastoissa aineistotietokantaa kutsutaan myös nimellä verkkokirjasto.

Asiakastunnus - kirjastokortin viivakoodin alapuolella oleva numerosarja. Asiakastunnus on jokaisessa kortissa yksilöllinen ja sitä tarvitaan, kun etsitään asiakkaan tietoja tietokoneelta. Jos asiakas haluaa kirjautua kirjaston asiakastietokoneille tai kirjautua verkkokirjastossa omiin tietoihinsa, asiakastunnuksen lisäksi tarvitaan henkilökohtainen tunnusluku. Sen saa kirjaston henkilökunnalta (muista henkilöllisyystodistus).

Asiasanat -  valikoituja sanoja ja termejä, joita käytetään kuvaamaan kirjojen, elokuvien, äänikirjojen ja muun aineiston sisältöä tietokannoissa. Asiasanojen avulla voidaan etsiä tietoa tietystä aiheesta.

Eräpäivä - lainan viimeinen palautuspäivä. Lainan voi palauttaa milloin tahansa ennen eräpäivää. Eräpäivän jälkeen palautetusta materiaalista peritään myöhästymismaksu.

Hankintaehdotus - jos kirjaston kokoelmista ei löydy etsimääsi kirjaa, levyä tai muuta aineistoa, voi kirjastolle tehdä hankintaehdotuksen. Kaikki hankintaehdotukset huomioidaan, mutta kaikkia toivomuksia emme valitettavasti pysty täyttämään. Hankintapäätös riippuu materiaalin hinnasta ja saatavuudesta: vanhempaa materiaalia ei välttämättä ole saatavilla mistään. (Katso myös kaukolaina.)

Hyllytys - henkilökunta hyllyttää eli laittaa hyllyihin paikoilleen kaiken materiaalin, jonka asiakkaat ovat palauttaneet. Hyllytys tapahtuu pitkin päivää muun työnteon ohessa. 


Kirjoja hyllyissään
Itsepalveluaika - itsepalveluaika on käytössä ma-pe klo 9.00 - 11.00. Itsepalveluaikana käytössä on rajoitettu palveluvalikoima ja kirjastosalissa päivystää vain yksi työntekijä. Itsepalveluaika on tarkoitettu asiakkaiden itsenäiseen kirjastonkäyttöön. Jos tarvitset henkilökunnan apua, kannattaa ajoittaa kirjastonkäynti palveluaikoihin. Kesäaikana itsepalveluaika voi olla eri kuin talviaikana.  

Kaukolaina - aineisto, jota ei ole Kirkes-kirjastojen kokoelmissa, mutta jonka asiakas haluaa lainata. Kaukolainaksi voidaan tilata esimerkiksi kirjoja, levyjä, nuotteja, elokuvia ja mikrofilmejä koko Suomen kaikista kirjastoista ja jopa ulkomailta asti. Kaukopalvelu on maksullista.

Kaukolainapyyntö - hakemus, jolla kaukolaina tilataan. Hakemuksen voi täyttää joko paperille kirjastossa tai netissä.

Kaukopalvelu - Kaukopalvelu on kirjastojen välistä lainaustoimintaa. Voit hyödyntää koko maan kirjastoverkkoa, siis kaikkia Suomen kirjastoja. Kaukopalvelua hoitava henkilökunta on perehtynyt erityisen hyvin Suomen kirjastoihin ja niiden kokoelmiin.

Kierrätyshylly - kirjojen kierrätyshyllyyn asiakkaat voivat tuoda kotoaan itselle tarpeettomia kirjoja. Hyllystä voi kuka tahansa ottaa itselleen luettavaa. Kierrätyshyllyyn toivomme erityisesti ajankohtaisia kirjoja, joista voi kuvitella muidenkin ihmisten kiinnostuvan. Kierrätyshylly ei siis ole kirjojen kaatopaikka! Joskus kirjasto saattaa löytää kierrätyshyllystä kirjoja, jotka lisätään kirjaston omaan kokoelmaan. Hylly sijaitsee kirjaston eteisaulassa naulakkojen läheisyydessä. 

Kirjastoaineisto -  kaikki se materiaali, jota kirjastossa on asiakkaan lainattavissa ja käytettävissä, eli esimerkiksi...

 • kirjoja
 • lehtiä
 • cd-äänilevyjä
 • konsolipelejä
 • kielikursseja
 • lautapelejä
 • DVD-levyjä
 • videoita
 • äänikirjoja
 • e-kirjoja
 • energia- ja pintalämpömittareita
 • liikuntavälineitä
 • kotiseutua käsittelevää kirjallisuutta ja musiikkia 

Cd-koteloita musiikkiosastolla
Kirkes - Kirkes-kirjastokimppa = Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastot muodostavat Keski-Uudenmaan kirjastoverkon, jolla on yhteensä kuusi toimipistettä. Lisäksi Tuusulassa ja Mäntsälässä kiertävät kirjastoautot.
Kirjastohiiret kortteineen
Lahjoitus - asiakkaat voivat lahjoittaa kirjastolle omia kirjojaan, jos ne ovat hyväkuntoisia ja melko uusia. Kirjaston henkilökunta tarkistaa, onko kirjoille tarvetta. Kokoelmaan lisättävät kirjat luetteloidaan kirjaston tietojärjestelmään. Jos lahjoitettuja kirjoja ei jostain syystä tarvitakaan, ne viedään kierrätyshyllyyn muiden asiakkaiden saataville.


Lainaus - kirjaston kirjoja voi lainata kotiin. Lainaaminen tarkoittaa sitä, että joko automaatilla tai krijaston palvelupisteessä luetaan ensin sinun kirjastokorttisi ja automaatilla vielä syötät tunnuslukusi ja sitten luetaan viivakoodit aineistosta, jonka haluat lainata. Aineiston tiedot siirtyvät lainatessa sinun tilillesi kirjastojärjestelmässä. Lopuksi sinulle tulostetaan halutessasi lainakuitti, josta näet palautuspäivän. Kun palautat aineiston, sen tiedot poistuvat tililtäsi kirjastojärjestelmässä. 

Laina-ajat
 • 4 viikkoa: kirjat, äänikirjat ja nuotit

  • 2 viikkoa: uutuuskirjat, lehdet, lautapelit, konsolipelit, CD-äänilevyt ja CD-ROM-levyt
  • 1 viikko: videot, dvd:t, pikalainakirjat

  Lainauskielto / käyttökielto -  asiakas joutuu lainauskieltoon, jos kirjat ovat neljä viikkoa (2. muistutus) tai kun maksamattomia maksuja on 20,00 € tai enemmän. Lainauskielto on voimassa, kunnes lainat on palautettu tai korvattu ja maksut on hoidettu. Lainauskielto koskee Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Mäntsälän kirjastoja. Mistään peruuttamattomasta tai kuolemanvakavasta asiasta ei ole kyse.   Palvelupiste
  Laskutettu nidenide, jota on pidetty lainassa 7 viikkoa yli eräpäivän. Materiaalista lähtee ensimmäinen muistutus asiakkaalle kahden viikon kuluttua eräpäivästä ja toinen muistutus neljän viikon kuluttua eräpäivästä. Lopulta aineistosta lähetetään lasku. Laskua ei tarvitse maksaa, jos palauttaa kirjat kirjastoon ja maksaa myöhästymismaksut. Otammekin mieluummin vastaan kirjat kuin rahaa. Jos laskua ei maksa eräpäivään mennessä tai palauta kirjoja kirjastoon, lasku siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi. Jokaisesta kirjaston lähettämästä muistutuksesta peritään yhden euron maksu. 

  Liikuntavälineet -  kirjastolla on asiakkaiden lainattavissa jonkin verran erilaisia liikuntavälineitä. Niiden laina-aika on kaksi viikkoa. Hankinnasta ja huollosta vastaa kaupungin liikuntapalvelut. Liikuntavälineet sijaitsevat käytävällä, joka on lasten- ja aikuistenosaston välissä, suunnilleen keskellä kirjastoa.


  Lainattavia liikuntavälineitä
  Luettelointi kirjastotyötä, jota asiakkaat harvemmin näkevät. Nykyisin käytetään mieluummin termiä kuvailu tai sisällönkuvailu. Esimerkiksi asiasanojen lisääminen kirjan tietoihin on luettelointia. Luetteloinnin tarkoitus on tallentaa ja järjestää aineistoihin liittyvät tiedot niin, että kirjaston asiakkaat ja henkilökunta löytävät aineiston helposti tietokoneelta ja hyllystä. Luettelointi tehdään kuvailusääntöjen ja formaattien mukaisesti, jolloin kirjastojen tietokantoihin tallennetut tiedot olisivat keskenään yhdenmukaisia. Tiedon on oltava riittävän jäsenneltyä koneellista käsittelyä varten.

  Luokka kirjan sijainti kirjastossa. Kaikki aineisto on sisältönsä mukaan jaettu luokkiin YKL:n (yleisten kirjastojen luokitysjärjestelmän) mukaisesti. Esimerkiksi matkakirjat ja historiasta kertovat kirjat löytyvät omista paikoistaan. Näin kirjat on helpompi löytää ja laittaa paikoilleen. Kirjat on laitettu hyllyihin siten, että luokat ovat omina kokonaisuuksinaan ja luokkien sisällä kirjat ovat yleensä tekijän mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Esim. suomenkielinen kaunokirjallisuus on luokka 84.2 ja kaikki siihen luokkaan kuuluvat kirjat ovat aakkosjärjestyksessä omissa hyllyissään. 

  Muistutus eli karhukirje myöhässä olevista kirjoista lähetetään muistutus eli karhukirje. Ensimmäinen muistutus lähetetään, kun eräpäivästä on kaksi viikkoa ja toinen kun eräpäivästä on neljä viikkoa. Jos aineistoa ei palauteta, asiakkaalle lähetetään lasku 7 viikkoa eräpäivän jälkeen. Varatusta aineistosta ja pikalainakirjoista lähetetään muistutus heti eräpäivän jälkeen. Kukin muistutus maksaa asiakkaalle 1€ / kpl. Muistutusmaksun lisäksi myöhässä olevasta materiaalista voi joutua maksamaan myöhästymismaksu. 

  Myöhästymismaksujos kirjat palautetaan kirjastoon myöhässä, eli eräpäivän jälkeen, niistä pitää maksaa myöhästymismaksu. Maksut kannattaa tarkastaa kirjaston kotisivuilta, http://www.jarvenpaa.fi/kirjasto
  Neuvontatiski
  Nimeke - kirjan (cd:n, dvd:n jne.) nimi, jolla kirja on luetteloitu ja jolla se löytyy etsittäessä aineistotietokannasta, esimerkiksi Tuntematon sotilas. Yhdestä nimekkeestä voi olla monia niteitä - kts. seuraava

  Nide - Yksittäinen kappale tiettyä nimekettä eli yksittäinen kirja tai muu materiaali. Esimerkiksi Tuntematon sotilas on nimeke ja yksittäiset kappaleet Tuntematon sotilas -kirjaa ovat niteitä.

  Nidetunnuskirjan oma "henkilötunnus" eli viivakoodi kirjan takakannessa. Nidetunnuksen avulla kirjat erotetaan toisistaan kirjastojärjestelmässä. 

  Nopeakierto - tarkoittaa uusimpia kirjastoon tulleita kirjoja, joiden laina-aika on vain kaksi viikkoa neljän viikon sijaan. Nopeakiertoa käytetään että halutut uutuuskirjat kiertäisivät nopeammin asiakkaalta toiselle. Kirjat ovat "uusia" ensimmäiset kuusi kuukautta siitä, kun ne tulevat lainattaviksi. Lyhyempi laina-aika käy ilmi eräpäiväkuitista.

  Palautuslainattu materiaali palautetaan automaattiin ja se poistuu asiakkaan tililtä kirjastojärjestelmässä. Palautetun aineiston kohdalla verkkokirjastossa lukee hyllyssä

  Palautushylly hylly, johon palautetut kirjat laitetaan ennen kuin ne hyllytetään omille paikoilleen. Palautushyllyssä kirjat eivät ole aakkosjärjestyksessä. Kirjat on kuitenkin eroteltu aiheen mukaan. Palautushyllyä tarvitaan, koska henkilökunnalla ei ole aikaa viedä kaikkia satoja palautuksia heti omille paikoilleen hyllyyn. Hyllyttäminen on aikaavievää ja tarkkaa hommaa. 


  Kirjastonäkymä

  Palvelupistepaikka, jossa asiakkaat voivat kysyä neuvoa kirjastoasioissa. Neuvonta- ja tietopalvelu etsii vastauksia yksittäisiin kysymyksiin sekä tekee maksuttomia tiedonhakuja kirja- ja artikkelitietokannoista. Mikäli tarvitset tietystä aiheesta laajempaa tiedonhakua esim. päättötyötä, tutkielmaa tai esitelmää varten, voit tehdä tiedonhakupyynnön. Kirjastonhoitajalta voit kysyä myös luku- ja kuunteluvinkkejä. Palvelutiskissä voi tehdä myös varauksia aineistosta. Palvelutiskissä hoidetaan myös kaikenlaisia kirjastoasioita: myöhästymismaksujen maksamista, materiaalin laskutusta, laskutettujen materiaalien käsittelyä, osotteenmuutoksia ja paljon muuta. Tällä tiskillä voit myös lainata ja palauttaa jos jostain syystä et halua käyttää automaatteja.

  Pikalaina - tarkoittaa erikoislyhyttä laina-aikaa. Pikalainat saavat olla lainassa vain seitsemän päivää. Pikalainoja ei voi myöskään uusia puhelimitse eikä netissä eikä niistä voi tehdä varauksia. Pikalainojen myöhästymismaksu on 50 senttiä vuorokaudelta. Pikalainoilla kirjasto haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden lukea uusimpia kirjoja myös ilman kuukausien jonotusaikaa. Pikalainahyllystä voit tehdä ilahduttavia löytöjä!


  VIP-lainoja ja DVD:itä
  Poisto / poistettu kirja - kirjoja korjataan mahdollisuuksien mukaan, mutta vanhoja ja huonokuntoisia kirjoja menee paljon myös poistoon. Se tarkoittaa sitä, että kirja poistetaan kirjaston aineistotietokannasta ja se voidaan laittaa myyntiin asiakkaille. Todella huonokuntoiset kirjat revitään ja paperi kierrätetään.

  Ratamolaina - Asiakkaat voivat tilata Ratamo-lainoja, jos etsittyä aineistoa ei löydy Kirkes-kirjastoista. Ratamo-lainat toimitetaan Ratamo-kirjastoista (Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi ja Nurmijärvi). Ratamo-lainoista peritään erillinen maksu.

  Seutuvaraus - Keravalta varattava aineisto. Seutuvaraus maksaa 1,50€.

  Signum - pieni tarra, joka on jokaisen kirjan selässä alhaalla. Signumista käy ilmi kirjan osasto ja hyllypaikka kirjastossa. Ylimmäisenä signumissa lukee osaston kirjainlyhenne (esim. JA tai JAI). Ensimmäinen kirjain tarkoittaa Järvenpään kirjastoa ja muut kirjaimet osaston nimeä (esimerkissä Aikuisten osasto). Seuraavalla rivillä on kirjan luokka eli hyllypaikka, ja alimmalla rivillä on kolme ensimmäistä kirjainta tekijän nimestä. 

  Sisätyöne työt, joita ei tehdä asiakaspalvelussa. Näitä töitä on paljon! Kirjat pitää tilata, vastaanottaa, purkaa pahvilaatikoistaan, luetteloida, tarroittaa, muovittaa ja niihin kannattaa myös tutustua. Kirjoja pitää korjata, poistaa, varastoida ja muutenkin kokoelmaa ja hyllyjä pitää koko ajan huoltaa ja pitää ajan tasalla. Kirjastossa järjestetään tapahtumia, otetaan vastaan koulu- ja päiväkotiryhmiä, tehdään tietojärjestelmätöitä ja markkinointiviestintää. Taustalla on hurjasti töitä, jotka eivät näy asiakkaan silmiin. Siksi kirjastoon tullaan töihin aamulla jo varhain. 

  Tarra (nidetarra, infotarra, selkätarra) - aineistoon, yleensä takakanteen, laitettu tarra, josta käy ilmi kirjaa koskevia tietoja. Tarra on siis lisätietotarra kirjaston henkilökunnalle.

  Tiski (neuvontatiski) - tarkoittaa  palvelutiskiä, jossa voi hoitaa kirjastoasioita. Sana tiski on vain vakiintunut käyttöön, vaikka sillä ei tiskaamisen kanssa ole mitään tekemistä. 

  Tulostuskortti (sama kuin kopiokortti) -  jos haluat tulostaa jotain tietokoneelta kirjastossa, tarvitset kopiokortin. Samalla kortilla voit myös ottaa kopioita. Sekä kopioiminen että tulostaminen tapahtuu samalla koneella, joka on aikuistenosaston nettikoneiden lähellä. Siihen pitää ostaa kortti, jonka saa ostettua lainaus- ja palautustiskistä. Kortteja on eri kokoisia ja -hintaisia (5 - 50 kpl).

  Tunnuslukueli pinkoodi eli nelinumeroinen henkilökohtainen numero jota tarvitset lainatessasi ja kirjautuessasi omiin tietoihisi verkkokirjastossa. Myös kirjaston nettikoneille kirjautuessasi tarvitset tätä samaa tunnusta kirjastokortin asiakasnumeron lisäksi. Jos sinulla ei ole tunnusta, saat sen miltä tahansa tiskiltä näyttämässä kuvallista henkilöllisyystodistusta. 

  Tutkijanhuoneet - kirjastossa on kaksi tutkijanhuonetta. Jos tarvitset rauhallista työskentelytilaa esim. opinnäytetyötäsi varten, voit varata käyttöösi tutkijanhuoneen enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

  Uusi lainasi / lainan uusiminen -  voit pyytää lainaamallesi kirjalle lisää laina-aikaa, jos siitä ei ole varausta toiselle henkilölle. Lainat voi uusia soittamalla kirjastoon (ota kirjastokortin asiakastunnus käsille) tai voit uusia lainasi netissä. Netissä uusimiseen tarvitset kirjastokortin asiakastunnuksen lisäksi henkilökohtainen tunnusluvun. Tunnusluvun saa miltä tahansa tiskiltä kirjastossa (muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan). 

  Uutuuskirja - kirjastoon saapuessaan kirja on "uusi" seuraavat kuusi kuukautta, jolloin sen laina-aika on tavallista lyhyempi eli 2 viikkoa. Tällä pyritään siihen, että uusi materiaali liikkuisi nopeammin asiakkaalta toiselle ja näin mahdollisimman moni saisi luettua uusia kirjoja. Lyhyempi laina-aika käy ilmi eräpäiväkuitista, joka tulostuu lainauksen yhteydessä. 

  Varastosijaitsee kirjaston kellarissa. Liikuteltavissa hyllyissä on kirjoja, jotka on katsottu aiheelliseksi varastoida.Varastokokoelma sisältää kirjoja,  joita ei kannata säilyttää yläkerrassa mutta joista ei vielä kannata luopuakaan. Kirjoja voi lainata varastostakin: pyydä henkilökuntaa hakemaan kirja varastosta lainaamista varten.  

  Varattu nide - tarkoittaa kirjaa, levyä tai muuta aineistoa, josta asiakas on tehnyt varauksen.

  Varausjos haluttua materiaalia ei löydy hyllystä, siitä voi tehdä varauksen. Varaaminen tarkoittaa, että kun kirja palautuu, järjestelmä ottaa sen sivuun varaajaa varten. Kirjan väliin tulostetaan lappu, josta näkee kenelle kirja on varattu. Varattu kirja odottaa varaushyllyssä noutajaansa. 

  Varaajalle lähtee ilmoitus varaajalle sähköpostiin, tekstiviestinä tai kirjeenä. Asiakas voi itse noutaa varauksensa varaushyllyistä. Varausilmoituksen mukana tulee henkilökohtainen varausnumero, jonka mukaan varaukset on laitettu hyllyyn numerojärjestykseen. Varausnumero on aina sama, joten sen voi tallentaa vaikka puhelimeensa.

  Varauksia voi noutaa myös itsepalveluaikana. Mahdollinen varausmaksu kirjautuu automaattisesti asiakastietoihisi. Maksut voi maksaa kirjaston palveluaikoina; itsepalveluaikana kassapalvelut eivät ole käytössä.

  Varaukset voi lainata lainausautomaatilla. Et kuitenkaan voi lainata lainausautomaatilla omalle kortillesi toiselle henkilölle varattua aineistoa.


  Varausnumero - varausilmoituksen mukana tulee henkilökohtainen varausnumero, jonka mukaan varaukset on laitettu hyllyyn. Varausnumero on henkilökohtainen ja asiakkaalla on aina käytössään sama varausnumero. Jos et muista tunnustasi, voit pyytää sen henkilökunnalta.

  Velkasaldo - tarkoittaa myöhästymis- ja muista maksuista kertynyttä summaa, joka näkyy asiakkaan tiedoissa. Velkasaldosta ei lähde asiakkaalle ilmoitusta, vaan saldon näkee omista tiedoistaan ja eräpäiväkuitista, kun lainaa. Myös henkilökunta saattaa huomauttaa kortilla olevista maksuista asiakkaan lainatessa tai palauttaessa materiaalia henkilökunnalle.

  Verkkokirjastoaineistotietokanta, josta löytyy kaikki Kirkes-kirjastoissa oleva materiaali. Verkkokirjastossa voi selata aineistoa, tehdä varauksia, uusia lainoja ja maksaa maksuja. Verkkokirjastossa omia voit myös muuttaa omia tietojasi. Omia tietoja muuttaaksesi ja varauksia tehdäksesi tarvitset kirjastokortissa olevan asiakasnumeron ja tunnusluvun, joilla voit tunnistautua sisään järjestelmään. Tunnusluvun saat kirjaston palvelupisteestä (ota henkilöllisyystodistus mukaan). 

  Viivakoodi - kirjaston materiaalissa (yleensä takakannessa) oleva tarra, joka kertoo sen nidetunnuksen. Viivakoodi siis erottaa aineiston kaikista muista kirjaston niteistä. Viivakoodin avulla tiedämme, mitkä niteet asiakkaalla ovat lainassa.
  Yllätyskasseja
  Tässä siis vähän avattuna kirjastosanastoa. Myös kirjaston nettisivuilta saattaa löytyä vastauksia moneen kysymykseen. 

  MR 

  Kommentit

  Tämän blogin suosituimmat tekstit

  Sattuiko vahinko?

  Miki-kirja, mikä se on?

  Kilpikonna lemmikiksi?